سخت می گذرد

قول دادم...

در نبودت... باشم ... بنویسم... بگویم و زنده نگه دارم تمام خاطراتت را...

اما کاش بودی...

می دیدی... گذشت این روزها را میدیدی که چه سخت می گذرد این ایام.

روزهاست جلوی چشمانم پرسه میزنی و مدام به یاد می اوردم پیاده روی بلندمان را...

تجریش و میدان ونک... و سنگ فرشهای خیابان ولی عصر...

/ 0 نظر / 28 بازدید